Låt experterna styra klimatpolitiken

För några veckor sedan fick vi en artikel publicerad i DN Åsikt som handar om en alternativ klimatpolitik. Varför vi valde att få den publicerad beror på att det saknas en fungerande klimatpolitik idag, vilket tyvärr påverkar oss alla. Och den som bedrivs är långt ifrån tillräcklig och möter mycket motstånd från andra branscher. Vi ville undersöka responsen på denna tanke och – utan att ha varit allt för specifika kring utformning – har responsen varit väldigt god. Artikeln går att läsa här. Skrivandet av denna artikel blev delvis varit startskottet till Planet Values som plattform. 

Foto: Henrik Montgomery/TT

Introduktion

Planet Values har skapats som ett resultat av att vilja göra lite mer och kanalisera tankar, tips och funderingar kring hållbarhet och våra livsstilar. Vi bakom bloggen har varit nära vänner i över halva vårt liv nu och har både sätt samhället förändrats över tiden men även växt själva mycket i och med nya erfarenheter, möten, utbildningar och dylikt. Uppvuxna och bosatta i Stockholm men har inte bott i samma stad på många år nu fram till idag. Vilket kanske också bidragit bättre förutsättningar att skapa något tillsammans och dela erfarenheter.

Om bloggen enbart blir en kanal för oss själva att sortera tankar och reflektera så är det så. Men om vi lyckas inspirera en eller flera till att reflektera lite över livsstil, framtid och hållbarhet är det givetvis ett stort plus. 

Något vi verkligen vill förmedla är att ingen är perfekt. Vi är inte perfekta när det kommer till en hållbar livsstil. Men att tänka på val som görs i livet, samt att läsa på, skapar förändring i tankemönster och hur vi värderar tiden här på jorden. 

Temat på våra kanaler kommer därför vara hållbarhet. Vi ska försöka blanda lättsamma vardagstips med fakta och våra egna, kanske något djupare, reflektioner.

Välkomna till Planet Values!